Passietest-4-Business

Dé Managementtool voor een heldere bedrijfscultuur en betrokken werknemers. Wat zal het voor uw bedrijfsresultaten betekenen als in uw organisatie gepassioneerde en echt betrokken werknemers werken?

Waarom is betrokkenheid belangrijk? Omdat er een duidelijke link is tussen betrokkenheid en winstgevendheid. En daarbij: betrokkenheid is een bijproduct van passie.

Gepassioneerde werkers zijn dus betrokken werkers. Bedrijven met hoge betrokkenheid van de werknemers laten volgens de statistieken grotere winst zien en toename in hun groei- en bedrijfsresultaten.

Meerwaarde

“Als je werk doet dat in lijn is met je passies, dan heeft je werk betekenis voor jou en voelt je werk als belangrijk”.

Voor een individu zijn persoonlijke passies de aanwijzingen voor hun unieke bestemming. Als je passie combineert met vaardigheden en talenten dan krijg je zicht op de unieke waarde die een individu aan jouw organisatie kan bieden, wat die persoon voor jouw bedrijf kan betekenen.

Net zoals de passies van een individu inzicht geven in de unieke waarde die ze voor een organisatie of bedrijf kunnen hebben, zo kunnen de bedrijfspassies inzicht bieden in de unieke contributie die het bedrijf levert aan de maatschappij. Nu kun je de passies en unieke waarde van een werknemer binnen een organisatie koppelen aan de passies en unieke waarde van het bedrijf.

Dit zelfde proces kan worden toegepast op bijna elke organisatie, groep, team, afdeling of divisie. Het management van elk van die groepen weet dat er dingen zijn die van kritiek belang zijn voor die groep om zijn/haar bijdrage aan de organisatie in zijn geheel te leveren. Het proces van verhelderen van die belangrijke dingen en het stellen van prioriteiten middels het passietest proces zal op zijn beurt leiden tot een heldere verklaring van de unieke bijdrage die deze specifieke groep maakt aan het bedrijf.


Onderdelen

Fase 1: Unieke Waarde van het Bedrijf en Bedrijfspassies definiëren

  • Met leden van het management team dat verantwoordelijk is voor het bedrijf, de groep, divisie of team
  • Met elke van de team managers, houd ik interviews van 20-30 minuten. Aan de hand van een lijst samengesteld van wat iedere manager gelooft dat het belangrijkste is om de unieke bijdrage van het bedrijf aan de wereld (de mensen, de doelgroep) tot uiting te brengen
  • Vervolgens houden we met het managementteam een discussie om te identificeren wat de 5 – 10 belangrijkste bedrijfspassies zijn voor de organisatie. Hiertoe maken we gebruik van het passietest systeem.
  • Daarna formuleren we gezamenlijk de bedrijfspassies opnieuw, met elegante simpele woorden die passie en enthousiasme voelbaar maken
  • Hierna wordt het management begeleid bij het creëren van Markers voor elke bedrijfspassie. De passies worden hiermee specifieker gemaakt en in heldere bewijzen geformuleerd

Fase 2: Passietest Workshop om Werkpassies en Kernpassies te verhelderen

De basistraining is ontworpen om in een halve dag te doen. In deze training kunnen  maximaal 50 deelnemers per keer deelnemen. De deelnemers identificeren hun top 5 werk passies en top 5 kern passies. Ze krijgen ook begrip van de sleutel principes die nodig zijn om een gepassioneerd en volledig betrokken leven te leiden. Na afloop van de training hebben de deelnemers een krachtig instrument in handen dat ze helpt bij het nemen van beslissingen in de toekomst.

Fase 3: Markers en Cultuur Actie Plan

Hiervoor faciliteert Heart Alignment een brainstorm sessie voor het management om alle mogelijke stappen te identificeren. Zo worden de bedrijfspassies meer concreet en worden deze ingebed in de bedrijfscultuur. Gezamenlijk komen we tot een eindrapport met aanbevelingen en een Cultuur Actie Plan (CAP). Dit actieplan zal de ontwikkeling van de bedrijfscultuur in het komend jaar ondersteunen en begeleiden. Denk hierbij aan het toewijzen van deadlines en verantwoordelijke personen voor implementatie en budget goedkeuring.


Resultaten

Grotere toewijding en betrokkenheid

Een publicatie van Postner & Schmidt in de Journal of Business Ethics*  ondersteund onze eigen resultaten dat wanneer werknemers hun eigen waarden helder hebben, hun toewijding aan hun bedrijf substantieel toeneemt.

* B.Z. Posner & W.H. Schmidt, “Values Congruence and Differences Between the Interplay of Personal and Organizational Value Systems,” Journal of Business Ethics, 12 (1993): 174.

Meer geneigd open te staan voor nieuwe ideeën en innovaties bij veranderingsmanagement

Wanneer werknemers zich realiseren dat het bedrijf waar ze voor werken geeft om wat voor hen belangrijk is, zullen ze eerder open staan om veranderingen die voor het bedrijf belangrijk zijn te steunen.

Eerder geneigd positief te reageren op de ideeën en suggesties van hun medewerkers

Als werknemers meer helderheid krijgen over hun eigen passies, dan neemt hun vertrouwen toe en voelen zich minder bedreigt door diversiteit. Het resultaat is een openheid en respect voor de ideeën van anderen, inclusief mensen die zich op een ander punt in hun carrière bevinden of een andere achtergrond hebben.

Een sterkere neiging om een vriendelijke en meer productieve werksfeer te creëren

Helderheid in zijn/haar passies motiveert werknemers om volledig betrokken te zijn en ontwikkelt leiders die op een hoger niveau leiding geven.

Toenemend vermogen om klanten en collega’s positief te beïnvloeden

Als werknemers gelukkig, betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn, zal hun interactie met klanten en collega’s dit reflecteren.