De Passietest 4 Business

teamworkDé Managementtool voor een heldere bedrijfscultuur en betrokken werknemers.

Wat zal het voor uw bedrijfsresultaten betekenen als in uw organisatie gepassioneerde en echt betrokken werknemers werken?

Waarom is betrokkenheid belangrijk? Omdat er een duidelijke link is tussen betrokkenheid en winstgevendheid. En daarbij: betrokkenheid is een bijproduct van passie.

Gepassioneerde werkers zijn dus betrokken werkers. Bedrijven met hoge betrokkenheid van de werknemers laten volgens de statistieken grotere winst zien en toename in hun groei- en bedrijfsresultaten.

Meerwaarde

“Als je werk doet dat in lijn is met je passies, dan heeft je werk betekenis voor jou en voelt je werk als belangrijk”.

Voor een individu zijn persoonlijke passies de aanwijzingen voor hun unieke bestemming. Als je passie combineert met vaardigheden en talenten dan krijg je zicht op de unieke waarde die een individu aan jouw organisatie kan bieden, wat die persoon voor jouw bedrijf kan betekenen.

Net zoals de passies van een individu inzicht geven in de unieke waarde die ze voor een organisatie of bedrijf kunnen hebben, zo kunnen de bedrijfspassies inzicht bieden in de unieke contributie die het bedrijf levert aan de maatschappij. Nu kun je de passies en unieke waarde van een werknemer binnen een organisatie koppelen aan de passies en unieke waarde van het bedrijf.

Dit zelfde proces kan worden toegepast op bijna elke organisatie, groep, team, afdeling of divisie. Het management van elk van die groepen weet dat er dingen zijn die van kritiek belang zijn voor die groep om zijn/haar bijdrage aan de organisatie in zijn geheel te leveren. Het proces van verhelderen van die belangrijke dingen en het stellen van prioriteiten middels het passietest proces zal op zijn beurt leiden tot een heldere verklaring van de unieke bijdrage die deze specifieke groep maakt aan het bedrijf.

Resultaat

Het resultaat is een bedrijf met gepassioneerde, betrokken werknemers die in lijn zijn met en congruent zijn in het vervullen van een gezamenlijk doel. Het is niet verassend dat het Rapport van Kelly Global Services Index uit 2009 aangeeft dat 51% van de werkende mensen wereldwijd zeggen dat ze bereid zijn om in te leveren op status en salaris als ze meer werk van betekenis kunnen doen.

passion test for business
Lees verder over de onderdelen van de Passietest for Business
Lees verder over de resultaten van de Passietest for Business

De passietest 4 business door Bernardine van der Horst heeft me enorm geholpen om te focussen op het doel van Erfgoed advies, namelijk “het inspireren met de historische identiteit van het landschap”. Het heeft ervoor gezorgd dat mijn ideeën geconcretiseerd zijn en bij elkaar gebracht in 1 visie die past bij mij en bij mijn bedrijf. Ik heb nu helderheid in waar ik voor sta met mijn bedrijf. Dit geeft me een gevoel van zekerheid; ik ben op de goede weg!

Ik kwam bij Bernardine op het moment dat ik besloten had om voor mezelf te beginnen als zelfstandig adviseur. In mijn vorige baan had ik een eigen visie ontwikkeld over hoe ik graag met mijn klanten wilde omgaan. Helaas kon ik dat binnen het bedrijf waar ik toen werkte maar moeilijk uitdragen. Ik heb toen afscheid genomen en heb van de ene op de andere dag besloten om zelf een bedrijf op te richten. Dat was spannend en best lastig, ik moest echt zoeken naar mijn zelfvertrouwen. Ik had een heleboel ideeën en opeens ook tijd om die ideeën uit te werken. Al die ideeën bleven echter in mijn hoofd ronddraaien en ik kon er lastig structuur in aanbrengen. Ook kon ik moeilijk het onderscheid maken tussen wat ik zelf echt wilde en wat anderen mogelijk van mij verwachtten. Dat gaf me een stuurloos gevoel.
Bernardine heeft me goed door de PT4B begeleid. Ze is oprecht geïnteresseerd in mijn ideeën, ook al is het voor haar een onbekende wereld. Ze denkt fantastisch mee.
De PT4B heeft me enorm geholpen om al die ideeën te rangschikken en er een bedrijfsvisie uit te destilleren. Dit geeft richting aan mijn werkzaamheden. Ik heb als het ware de gevoelens en ideeën die ik had om kunnen zetten naar concrete acties. Ik weet nu waar ik voor sta en dat geeft me zelfvertrouwen. Het geeft me ook een goed gevoel dat ik nu ook in mijn werk volledig kan richten op mijn passies. Zo blijf ik ook in mijn werk dicht bij mezelf en kan ik het beste van mezelf geven. Het was ook erg grappig om te merken dat mijn ‘core’passies heel dicht bij de passies liggen die ik in de ‘normale’ passietest bij Bernardine heb gedefinieerd. Ik ben ook heel blij met de slogan die we samen bedacht hebben. Ik gebruik hem op mijn website en als ik mensen heel kort moet vertellen wat ik doe. Het werkt fantastisch!
Loes Janssen MSc
www.erf-goedadvies.nl/welkom

Ik was op zoek naar een focus om van daaruit stappen te zetten in het opzetten van mijn eigen praktijk. Met Bernardine de Passietest 4 Business sessie voor solo entrepreneur doen was inspirerend. Ik heb hierdoor helderheid gekregen waar ik uiteindelijk naar toe wil, maar ook ook losgelaten in welk tempo of wanneer ik daar uit wil komen. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik mijn focus mag houden op wat goed voelt en vervolgens los mag laten. Dit heeft me een gevoel van vertrouwen opgeleverd.
C.v.D., Utrecht