Resultaten

ResultatenResultaten die het bedrijf kan verwachten van de passietest training zijn o.a.:

Grotere toewijding en betrokkenheid

Een publicatie van Postner & Schmidt in de Journal of Business Ethics*  ondersteund onze eigen resultaten dat wanneer werknemers hun eigen waarden helder hebben, hun toewijding aan hun bedrijf substantieel toeneemt.

* B.Z. Posner & W.H. Schmidt, “Values Congruence and Differences Between the Interplay of Personal and Organizational Value Systems,” Journal of Business Ethics, 12 (1993): 174.

Meer geneigd open te staan voor nieuwe ideeën en innovaties bij veranderingsmanagement

Wanneer werknemers zich realiseren dat het bedrijf waar ze voor werken geeft om wat voor hen belangrijk is, zullen ze eerder open staan om veranderingen die voor het bedrijf belangrijk zijn te steunen.

Eerder geneigd positief te reageren op de ideeën en suggesties van hun medewerkers

Als werknemers meer helderheid krijgen over hun eigen passies, dan neemt hun vertrouwen toe en voelen zich minder bedreigt door diversiteit. Het resultaat is een openheid en respect voor de ideeën van anderen, inclusief mensen die zich op een ander punt in hun carrière bevinden of een andere achtergrond hebben.

Een sterkere neiging om een vriendelijke en meer productieve werksfeer te creëren

Helderheid in zijn/haar passies motiveert werknemers om volledig betrokken te zijn en ontwikkelt leiders die op een hoger niveau leiding geven.

Toenemend vermogen om klanten en collega’s positief te beïnvloeden

Als werknemers gelukkig, betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn, zal hun interactie met klanten en collega’s dit reflecteren.