Wanneer je helder bent

Janet Attwood zegt in het boek De Passietest:  Wanneer je helder bent, dan zal wat je wil in je leven verschijnen, en alleen in díe mate waarin je helder bent! Vage ideeën geven vage resultaten. Niet voor niks zeggen ze “Clarity is Power”. Het verkrijgen van helderheid is niet iets wat je één keer doet; het is een doorlopend proces. Met de passietest en alle bijbehorende oefeningen heb je de instrumenten om die helderheid te creëren. Doe de passietest regelmatig en bekijk je Markers en Passiepagina’s af en toe om zonodig bij te stellen.

De formule voor het leven van je passies, zoals je die leert tijdens De Passietest workshop of  de 1op1 sessies, is:  INTENTION – ATTENTION – NO TENSION.  Alles begint met een gedachte, met een Intentie, dat wil zeggen:  verklaren wat het is dat jij wilt creëren in het leven, zo helder en volledig mogelijk.

Ik heb zelf gemerkt dat wanneer ik helder was over het WAT, het HOE begon te verschijnen. Daarom is het zo belangrijk om ons innerlijk huiswerk te doen: Naar binnen gaan met onze aandacht, voelen in ons hart en bedenken “Wat wil ik doen met mijn leven? Wat is op dit moment belangrijk voor mij?

Als je een persoonlijk voorbeeld van mij wilt horen over mijn ervaring met mijn passies leven (dromen realiseren), en het toepassen van de principes Intention, Attention, No Tension…en hoe de passietest mij heeft geholpen om helder te worden…kijk dan naar een filmpje van 11 minuten waarin ik mijn verhaal vertel. Deze link stuur ik normaal gesproken alleen aan mensen die zich hebben aangemeld voor de passietest. www.heartalignment.com/my-story/